BÖLÜMÜMÜZ

VİZYON MİSYON

VİZYONUMUZ

Emniyet Teşkilatının polis eğitiminden sorumlu bir kurumu olan Polis Akademisinin genel vizyonu çerçevesinde daha nitelikli ve kapsamlı bir eğitimle Teşkilatın sahip olduğu personelin yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmayı ve yabancı dil eğitiminde uluslararası Polis Akademileri arasında lider, etkili ve örnek bir konuma ulaşmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda vizyonumuz;

 • Hedef dili 21. yüzyıl becerilerinin gerektirdiği problem çözme, analitik, yaratıcı ve yansıtıcı düşünme amacıyla kullanan,
 • Kendini dil yeterlikleri bağlamında sürekli geliştirmeyi arzu eden ve bu kapsamda sorumluluklarının farkında olan,
 • Hedef dile karşı olumlu tutum geliştiren,
 • Aldığı dil eğitimini mesleki uzmanlık alanlarında aktif ve özgüvenli bir şekilde kullanan,
 • Emniyet Teşkilatını uluslararası faaliyetlerde başarılı bir şekilde temsil eden,
 • Mesleki gelişimine ve Emniyet Teşkilatının ilerlemesine katkı sağlamak için gerekli uluslararası yayınları ve iyi uygulamaları takip eden Emniyet Teşkilatı mensupları yetiştirmektir.

 

MİSYONUMUZ

Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü olarak ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde misyonumuz;

 • Çağdaş yöntemlerle, nitelikli ve sürdürülebilir eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek,
 • Akademik ve mesleki dil yeterliklerini geliştirmeyi hedefleyen eğitim-öğretim programları tasarlamak,
 • Konuşma, dinleme, okuma, yazma, dil bilgisi ve kelime öğretimi alanlarında öğrenci merkezli ve bütüncül bir yaklaşım benimsemek,
 • Öğrencilerin derslere aktif katılımını sağlayacak tedbirler almak,
 • Dil öğretimini destekleyici ders dışı aktiviteler tasarlamak,
 • Dil öğretimi bağlamında öğrencilerin ve akademik personelin teknoloji okuryazarlığını geliştirmek,
 • Öğrencilerin uyum içerisinde ve etkileşimli olarak dil öğrenebilecekleri ortamlar yaratmak,
 • Öğrencileri hedef dilde ulusal ve uluslararası konular hakkında düşünmeye teşvik etmek,
 • Derslerde farklı öğrenme stillerine uygun yaklaşımlar kullanmak ve öğrencilerin bağımsız öğrenme süreçlerine rehberlik etmek,
 • Öğrencilere kendi öğrenmelerini yapılandıracakları fırsatlar sunmak,
 • uluslararası kültürlere ilişkin (hedef dilin kültürüne / hedef dilin kültürel öğelerine ilişkin) öğrenci farkındalığını artırmak,
 • Farklı coğrafya ve kültürlerden gelip Başkanlığımız çatısı altında eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerin milli kültürümüze ilişkin farkındalığını artırmak,
 • Dil öğretiminde ulusal ve uluslararası alanda gelişmeleri ve iyi uygulamaları takip etmek, mesleki gelişimi destekleyici faaliyet ve eğitimlere katılmak,
 • Dil öğretiminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla işbirliği yapmak,
 • Dil öğretimi süreçlerini iyileştirecek önlemler almak, şeffaflık çerçevesinde faaliyet göstermektir.