BÖLÜMÜMÜZ

HAKKIMIZDA

 

                                        YABANCI DİLLER VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ

 

Polis Akademisine bağlı eğitim birimi olarak 01.02.2023 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan ve Gölbaşı Yerleşkesinde yer alan Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü; İç Güvenlik Fakültesi (İGF) ve Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitim gören öğrencilere yönelik İngilizce, Türkçe ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yabancı dillerde hazırlık eğitimi ve örgün öğretim döneminde yabancı dil dersleri vermek amacıyla kurulmuştur. Bölümümüz ayrıca üniversiteler, yabancı ülke kültür merkezleri ve dil eğitimi veren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Emniyet Teşkilatı personeline farklı düzeylerde yabancı dil eğitimleri sunmayı amaçlamaktadır.

 

Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü; deneyimli öğretim elemanı kadrosu ve çağdaş eğitim yaklaşımıyla öğrencilerin ve Emniyet Teşkilatı mensuplarının ilgili hedef dillerde temel dil bilgisi kurallarını ve söz varlığını yetkin bir şekilde kullanarak okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmelerini, kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini ve etkili iletişim kurmalarını sağlamayı hedeflemekte, dil öğretimi alanında bilimsel araştırmalar, projeler ve çalışmalar yürütmekte ve bu bağlamda milli ve evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır.

 

Bölümümüz; Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi, Dil Eğitimi, Eğitim Teknolojileri ve Dijital Öğrenme, Program ve Materyal Geliştirme, Sınav Geliştirme, Mesleki Gelişim ve İdari İşler birimlerinden oluşmaktadır. Bünyemizde yer alan birimler aracılığıyla yabancı dil ve Türkçe öğretimi alanında ulusal ve uluslararası alanyazın ve güncel uygulamalar devamlı olarak takip edilmekte ve başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla Emniyet Teşkilatının gelişimine katkı sağlayacak şekilde eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.